REKONSTRUKCE ZAHRAD

Posouzení stávajících výsadeb 

Zahrada je živoucí celek. V průběhu času se zcela přirozeně vyvíjí, roste a mění. Časem se mění i účel, ke kterému byla zahrada původně založena. Ke každé rekonstrukci přistupujeme individuálně a s citem, protože rekonstrukce zahrad jsou často náročnější než založení zahrady nové. Při úpravě a celkové rekonstrukci je potřeba zvážit mnoho faktorů oproti realizaci zahrady nové. Při rekonstrukci zahrady je vždy velmi důležité zvážit s investorem původní stav a stav do budoucna zamýšlený. Velkou výhodou je možnost použití již vzrostlé zeleně (v případě, že není znehodnocená absencí údržby), čímž dojde ke značné finanční úspoře.

Návrh pěstebních opatření jejich nacenění a realizace

Rekonstrukce trávníku nemusí vždy znamenat založení trávníku nového. Je mnoho možností, jak trávník zlepšit. U méně poškozených trávníků můžeme nabídnout hlubokou vertikutaci s dosetím a pohnojením. Hrbolaté trávníky můžeme dorovnat zeminou a dosít. Vždy záleží na stávající podobě a možnostech investora. Pokud máte již založenou zahradu, ale nejste spokojení s její využitelností nebo pestrostí, nabídneme Vám doplnění okrasných výsadeb, doplnění kamenů či vytvoření užitkové části zahrady. Staré, zarostlé a nevzhledné zahrady proměníme v dynamická a živoucí místa, u kterých byste nepoznali, že prošla nějakou rekonstrukcí.