SEZÓNNÍ A PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Postaráme se o všechny zahrady – ať už máte zahradu velikosti menšího fotbalového hřiště, okrasnou zahradu alá zámek Hluboká, sad s několika desítkami stromů nebo jen decentní zahradu, kde se na lehátku skrýváte před ruchem světa. Jsme připraveni na rovné zahrady i na údržbu zahrad ve svahu nebo v jinak členitém terénu. Postaráme se o klasické záhony i o údržbu zahrad s vyvýšenými záhony. Milujeme údržbu okrasných zahrad a vždy se těšíme i na údržbu praktických užitkových zahrad.

Jsme připraveni postarat se o komplexní údržbu zahrad. Zajistíme celoroční údržbu zahrady, jednorázovou údržbu nebo pravidelnou každoroční údržbu.

PÉČE O ZELEŇ

Jsme odborníci na údržbu zeleně a rekultivaci, dokážeme bez použití násilí změnit charakter zahrady, parku, větších i menších zelených ploch. Prořežeme stromky a keře, posekáme trávu, dodáme rostlinám živiny, odvezeme vzniklý odpad a zajistíme jeho ekologickou likvidaci. Na rozsahu jednotlivých prací se vždy předem dohodneme.

Pro zájemce z řad soukromníků nebo developery, firemní areály a veřejné komunikace poskytujeme služby stříhání ovocných stromů, živých plotů a tújí. Prořez stromů a stříhání živých plotů můžete využívat jednorázově nebo v rámci celkové údržby zeleně a pozemku.


ARBORISTIKA

Arboristika je věda na pomezí lesnictví a okrasného zahradnictví. Zabývá se komplexní péčí o dřeviny a jejich porosty zejména v urbanizovaném prostředí, příp. speciálními sanačními zásahy na solitérních stromech a ve speciálně založených okrasných výsadbách zvláštního významu v krajině (památné stromy, významné aleje, zámecké parky apod.). Pro práci arboristy jsou vzhledem k rozmanitosti zásahů nezbytné znalosti z dendrologie, fytopatologie, fyziologie, mechaniky a pedologie. Dále je nutná znalost příslušné legislativy, bezpečnosti práce a správního řádu. Typickou náplní práce je provádění pěstebních a stabilizačních opatření (odborný řez, instalace vázání korun apod.), rizikové kácení, ale také výsadba dřevin, ochrana stromů při stavební činnosti nebo hodnocení stavu jednotlivých stromů.