LESNICTVÍ

Provádím analýzu stavu lesního majetku z pohledu hospodářské úpravy, pěstování a ochrany lesa, ekonomiky lesních majetků a návrhy adaptačních opatření pro zlepšení stavu lesa a zvýšení konkurenceschopnosti lesních majetků a podniků.  I drobné lesní majetky lze obhospodařovat udržitelným způsobem tak, aby byla zajištěna trvalá produkce kvalitní dřevní hmoty - prodej dřeva tvoří podstatnou část příjmů z lesa.Veškerou vyrobenou dřevní hmotu na místě ocením a vykoupím. Garantuji férové výkupní ceny, obvyklé pro danou lokalitu a čas.